Republika e Kosoves

Kamenicë

Kontakti

Numri pa pagesë për qytetarët:

Tel/Fix: 080011010

Zyra e Kryetarit

Tel/Fix: 03820047600
E-mail: kadri.rahimaj@rks-gov.net
E-mail: drenusha.fetiu@rks-gov.net

Zyra e Nënkryetarit 

Tel/Fix: 03820047602
E-mail:
faton.jakupi@rks-gov.net

Zyra e Nënkryetarit për Komunitete 

E-mail:aleksandra.j.jovanovic@rks-gov.net

Zyra për Marrëdhënie me Publikun

Tel/Fix: 03820047643
E-mail:
lidiona.marovca@rks-gov.net
E-mail: vesna.kenic@rks-gov.net
E-mail: valdete.r.berisha@rks-gov.net
E-mail: albulene.bakiu@rks-gov.net

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Tel/Fix: 03820047604
E-mail:
arlinde.sejdiu@rks-gov.net

Drejtoria për Ekonomi Buxhet dhe Financa 

Tel/Fix: 03820047606
E-mail:
ardita.dermaku@rks-gov.net

Drejtoria Komunale e Arsimit

Tel/Fix: 03820047605
E-mail
: afrim.dervishi@rks-gov.net

Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport 

Tel/Fix: 03820047611
E-mail:
rine.matoshi@rks-gov.net

Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale

Tel/ Fix: 03820047614
E-mail: eurona.hoda@rks-gov.net

Drejtoria për Zhvillim Ekonomik dhe Diasporë

Tel/Fix: 03820047607
E-mail:
burbuqe.leka@rks-gov.net

Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim

Tel/Fix: 03820047612
E-mail: kujtim.kallaba@rks-gov.net

Drejtoria për Pronë, Kadastër dhe Gjeodezi 

Tel/Fix: 03820047613
E-mail: diana.kryeziu@rks-gov.net

Drejtoria e Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor

Tel/Fix: 03820047609
E-mail
: uran.berisha@rks-gov.net

Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural

Tel/Fix: 03820047610
E-mail:
shpend.morina@rks-gov.net

Drejtoria për Shërbime Publike, Ambient dhe Inspektorat

Tel/Fix: 03820047608
E-mail:
zotrim.kastrati@rks-gov.net