Republika e Kosoves

Kamenicë

Zyra për Komunikim dhe Marrëdhënie me Publikun

Zyra për Komunikim dhe Marrëdhënie me Publikun

Zyrtare për Marrëdhënie me Publikun
Lidiona Marovca
email: lidiona.marovca@rks-gov.net
tel: 045903396

Zyrtare e Lartë për Informim dhe Raportim/ Zyrtare për Qasje në Dokumente Publike
Valdete Berisha-Murina
email: valdete.r.berisha@rks-gov.net
tel: +(383)49583105

Zyrtare për Informim dhe Monitorim të Mediave
Albulenë Shala-Bakiu
email: albulene.bakiu@rks-gov.net
tel: +(383)45460508

Zyrtare për Informim
Vesna Kenic
email: vesna.kenic@rks-gov.net
tel: +(383)45977002

Plani i Punës së Zyrës për Komunikim dhe Marrëdhënie me Publikun
Plani i Punes 2020-2024