Republika e Kosoves

Kamenicë

Zyra Ligjore

Zyra Ligjore

Udhëheqës: Avni Hoda

Numri i telefonit: 038 20047637

Email: Avni.Hoda@rks-gov.net

Sevdai Morina

Email: sevdai.morina@rks-gov.net