Republika e Kosoves

Kamenicë

Zyra Ligjore

Zyra Ligjore

Udhëheqës: Avni Hoda

Numri i telefonit: 038 20047637

Email: Avni.Hoda@rks-gov.net.

 

Fatlum Xhaçkaj

Email: fatlum.xhackaj@rks-gov.net