Republika e Kosoves

Kamenicë

Administrata e Përgjithshme

 

Arlindë Sejdiu – Administrata e Përgjithshme

Tel/Fix: 038 200 47 604

E-mail: arlinde.sejdiu@rks-gov.net

 

Shkollimi:
Bachelor: Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Ekonomik/ Drejtimi Menaxhment dhe Informatikë.

Master: Ekonomik/ Drejtimi: Menaxhment, Ndërmarrësi dhe Inovacion.

 

Përvoja e Punës:

18/02/2020 – 30/07/2021 – TEB BANK
03/01/2014 – 01/04/2016 – Praktikante  ne ELMAK-AB Administratë.
01/06/2014 – 31/12/2019 – Menaxhere dhe Asistente Financiare në depon farmaceutike Fidan Pharm.

01/12/2018 – 01/07/2019 – Asistente e Kontabilitetit Menaxherial në Kolegjin Arbëri – Gjilan.

Trajnimet:

Studente e SCAAK-ut – Shoqata e Kontabilistëve dhe Auditorëve te Kosovës.

Afas – Trajnim për Kontabilitet dhe Financa.

Expik – Trajnim në programin për menaxhimin e afarizmit të ndërrmarrjeve.

Akademia Profesionale Elita – Trajnim për “Menaxhim Biznesi dhe Start-up”.

International Summer Academy – Entrepreneurship and Innovation.

Shkathësitë:
Gjuhët e huaja: Anglisht
Aftësitë Kompjuterike: Office Packet (Word, Excel, Power Point, Access, Outlook), Windows, si dhe programet për Kontabilitet dhe Financa: Alfa, Rikont, Expik.