Republika e Kosoves

Kamenicë

Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Dritan Maliqi— Drejtoria Për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Tel: 044-276-627
Tel/Fix: 03820047614
E-mail: dritan.maliqi@rks-kov.net

Dritan Maliqi është i lindur më 12 nëntor 1984. Shkollën fillore dhe të mesme i përfundoi në Kamenicë.
Studimet Bachelor i përfundoi në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti i Mjekësisë, dega Stomatologji.

Që nga viti 2013 ushtron profesionin e doktorit të Stomatologjisë në ordinancë private në Kamenicë.

Në vitin 2018 është zgjedhur Drejtor për Shëndetësi dhe Mirëqenië Sociale në Komunën e Kamenicës.