Republika e Kosoves

Kamenicë

Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Suna Zajmi – Krasniqi  – Drejtoria Për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

e-mail: suna.zajmi@rks-gov.net