Republika e Kosoves

Kamenicë

Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

 

Eurona Hoda- Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

E-mail: eurona.hoda@rks-gov.net

Shkollimi:
Universiteti shtetëror i Tetovës- Departamenti i Mjekësisë.
Universiteti i Ankarasë (2020-2022)- Departamenti i Mjekësisë.
Trajnime: Kurse klinike të anatomisë, “Kirurgjia vaskulare periferike”.
“Women’s Rights are Human Rights”-Delegacioni Europian.

Përvoja e Punës:
2012-2017 Punë vullnetare për komunitetin.

Shkathtësitë:
Gjuhët e huaja: Anglisht.
Aftësitë Kompjuterike: Microsoft Office.