Republika e Kosoves

Kamenicë

Arsim

Aktualisht ushtruse e detyrës për Drejtorinë e Arsimit është zgjedhur Mirhane Morina, derisa sa të bëhet përzgjedhja e Drejtorisë për Komunën e Kamenicës.