Republika e Kosoves

Kamenicë

LIVE/Mbledhja e -XI-të e Kuvendit Komunal

Seanca e VI-të e rregullt e Kuvendit Komunal

Mbahet mbledhja e pestë e Kuvendit Komunal

Seanca e parë e Kuvendit Komunal për vitin 2023

LIVE/Seanca e parë e rregullt e Kuvendit Komunal për vitin 2023

Vazhdimi i Seances së rregullt të VI-të të Kuvendit Komunal 28.06.2022

Seanca e rregullt e VI e Kuvendit Komunal – 28.06.2022

Seanca e IV (katërt) e Kuvendit Komunal 04.05.2022/Vazhdim

Seanca e IV (katërt) e Kuvendit Komunal 29.04.2022/Vazhdim