Republika e Kosoves

KamenicëTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Asfaltimi i rrrugës Stralicë-Moqare
KM653-22-6129-5-2-1
22-06-2022 12-07-2022 Detajet
Participimi me donatore-Renovimi i Shtëpisë së vjetër të kulturës me qëllim adaptimi në PARK TEKNOLOGJIK
KM653-22-6187-5-2-1
23-06-2022 14-07-2022 Detajet
Ndërtimi i stadiumit në Hogosht
KM653-22-5980-5-2-1
17-06-2022 07-07-2022 Detajet
Participimi me donatorë-Asfaltimi i rrugës kryesore,,EKZODI’’ në Berivojcë-Kamenicë
KM653-22-6274-5-2-1
24-06-2022 14-07-2022 Detajet
Shërbimet e DDD-së
KM653-22-6053-2-2-1
20-06-2022 08-07-2022 Detajet
Renovimi-Mirëmbajtja e Shtëpisë së Komunitetit për Persona me Aftësi të Kufizuara Mendore
KM653-22-6517-2-3-6
30-06-2022 06-07-2022 Detajet