Republika e Kosoves

Kamenicë

Sinjalizo

Zyrtar përgjegjës për trajtimin e rasteve të Sinjalizimit: Alban Hashani

E-mail: alban.hashani@rks-gov.net

Numri i telefonit: +38344870872