Republika e Kosoves

Kamenicë

Zhvillimit Ekonomik dhe Diasporës

Majlinda Krasniqi – Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik dhe Diasporës

Tel: 043-509-999
Tel/Fix: 03820047607
E-mail: majlinda.krasniqi@rks-gov.net

Majlinda Krasniqi është lindur më 14 maj 1991 në Gjilan.
Shkollën fillore e përfundoi në Kamenicë, ndërsa shkollën e mesme në “Mehmet Akif” në Prishtinë.

Studimet universitare i përfundoi në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës. Ndërsa është para përfundimit të studimeve master në të njejtin drejtim.

Në prill të vitit 2017 ka dhënë provimin e Jurisprudencës.
Për gjashtë vite e ka bashkë-udhëhequr kompaninë Fungo në Kamenicë.

Majlinda është certifikuar nga trajnime për “Tregti për Zhvillim”, “Menaxhim I Projekteve për Zhvillim Rural” (Gjermani), “Ndërmarrësit e rinj” (USAID), “Standardet Ndërkombëtare në Industrinë Ushqimore”.

Ajo poashtu ka marrë pjesë në panaire të ndryshme në Zvicërr, Gjermani, Francë e Holandë.

Në vitin 2018 është zgjedhur Drejtoreshë e Zhvillimit Ekonomik dhe Diasporës.