Republika e Kosoves

Kamenicë

Zhvillimit Ekonomik dhe Diasporës

Majlinda Krasniqi – Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik dhe Diasporës

Tel: 043-509-999
Tel/Fix: 03820047607
E-mail: majlinda.krasniqi@rks-gov.net

Majlinda Krasniqi është lindur më 14 maj 1991 në Gjilan.
Shkollën fillore e përfundoi në Kamenicë, ndërsa shkollën e mesme në “Mehmet Akif” në Prishtinë.

Studimet universitare i përfundoi në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës. Ndërsa është para përfundimit të studimeve master në të njejtin drejtim.

Në prill të vitit 2017 ka dhënë provimin e Jurisprudencës.
Për gjashtë vite e ka bashkë-udhëhequr kompaninë Fungo në Kamenicë.

Majlinda është certifikuar nga trajnime për “Tregti për Zhvillim”, “Menaxhim I Projekteve për Zhvillim Rural” (Gjermani), “Ndërmarrësit e rinj” (USAID), “Standardet Ndërkombëtare në Industrinë Ushqimore”.

Ajo poashtu ka marrë pjesë në panaire të ndryshme në Zvicërr, Gjermani, Francë e Holandë.

Në vitin 2018 është zgjedhur Drejtoreshë e Zhvillimit Ekonomik dhe Diasporës.

 

Detyrat dhe Përgjegjësit e Drejtorisë

 • Koordinimi i aktiviteteve dhe veprimeve për hartimin, zbatimin dhe rishikimin e PZHK apo strategjive të tjera në nivel Komune
 • Koordinimi dhe bashkërendim për përputhjen e strategjive të Komunës me strategjitë rajonale dhe kombëtare
 • Hartimin e projekt politikave në ndihmë të zhvillimit ekonomik të Komunës dhe biznesit
 • Koordinim në hartimin dhe zbatimin e planeve të veprimit për PZHK dhe strategjitë sektoriale në nivel Komune
 • Inkurajim dhe promovim i zgjerimit të bizneseve dhe sipërmarrjes  në Komunë kryesisht  ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme
 • Ofrim dhe nxitje të përmirësimit të shërbimeve të Komunës ndaj biznesit
 • Inkurajim, mbështetje dhe menaxhim i programeve e projekteve në mbështetje të biznesit
 • Hulumtime për çështjet të zhvillimit ekonomik dhe të biznesit në Komunë
 • Mundësim i  marketingut dhe promovimit të Komunës dhe potencialeve të saja
 • Zhvillimi i pakove për mbështetje bizneseve dhe investitorëve
 • Promovim i aktiviteteve biznesore përmes organizimit të panaireve rajonale, B2B etj.
 • Studime mbi mundësitë për investime në Komunë si dhe zhvillimi i planit për promovim të investimeve dhe tërheqje të investitorëve vendor dhe të huaj;
 • Te promovoj Komunën si një lokacion të favorshëm për të bërë biznes
 • Zhvillon aktivitete dhe kontakte të vazhdueshme me Diasporën
 • Hulumton dhe evidenton numrin e qytetarëve të Komunës që jetojnë ne Diasporë
 • Evidenton bizneset që i ka apo i zhvillon Diaspora brenda dhe jashtë
 • Promovon potencialin e Komunës për të sjellë investitor nga mërgata
 • Siguron shërbime për nevoja të mërgatës në nivelin më të lartë
 • Themelimin e fondeve për donacione nga mërgata
 • Bashkëpunimin me Komunat dhe vendet e ndryshme me interes për mërgatën dhe të mërguarit nga Komuna e Kamenicës.