Republika e Kosoves

Kamenicë

Financa dhe Buxhet

Nexhmedin Bislimi- Drejtoria për Ekonomi, Buxhet dhe Financa

Tel: 044-163-112
Tel/Fix:
03820047606
E-mail:
nexhmedin.bislimi@rks-gov.net

Nexhmedin Bislimi është lindur më 17 prill 1970 në Bukovik. Shkollën fillore dhe të mesme i përfundoi në Gjilan.
Studimet Bachelor i ka përfunduar në Universitetin e Gjilanit “Kadri Zeka”, Fakulteti Ekonomik, dega Banka, Financa dhe Kontabilitet.
Ai aktualisht është para përfundimit të studimeve të Magjistraturës në drejtimin Banka, Financa dhe Kontabilitet në Universitetin e Prishtinës.

Për disa vite radhazi ka udhëhequr me sukses edhe një biznes privat në sektorin e tregtisë.

Në vitin 2018 është zgjedhur Drejtor për Ekonomi, Buxhet dhe Financa në Komunën e Kamenicës.