Republika e Kosoves

Kamenicë

Financa dhe Buxhet

Aktualisht ushtrues i detyrës është u.d Naser Hashani, deri sa të bëhet përzgjedhja e Drejtorisë për Financa dhe Buxhet.