Republika e Kosoves

Kamenicë

Financa dhe Buxhet

Aktualisht ushtrues i detyrës është u.d Naser Hashani.