Republika e Kosoves

Kamenicë

Mbrojtje dhe Shpëtim

Pajtesa Krieziu- Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim

Tel: 044-223-898
Tel/Fix: 03820047612
E-mail: pajtesa.krieziu@rks-gov.net

Pajtesa Krieziu është e lindur më 16 maj 1990 në Kamenicë. Shkollë fillore dhe të mesme e përfundoi në Rogaçicë.

Studimet Bachelor i përfundoi në Universitetin AAB, në degën e gazetarisë.

Ka qenë a angazhuar në aktivitete të shoqërisë civile. Nga viti 2008 është anëtare e Kryesisë së Degës së AAK në Kamenicë.

Në vitin 2018 është zgjedhur Drejtoreshë për Mbrojtje dhe Shpëtim në Komunën e Kamenicës.