Republika e Kosoves

Kamenicë

Kulturë, Rini dhe Sport

Rine Matoshi – Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport

Tel/Fix 03820047611

 E-mail: rine.matoshi@rks-gov.net

Shkollimi:
Master i trashëgimisë kulturore dhe menaxhimit të turizimit
Fakulteti Filozofik, departamenti Etnologji dhe Antropologji Kulturore
Përfaqësyese e Këshillit Studentor në Fakultetin Filozofik
E shpërblyer nga rektorati me mirënjohje “Student I daluar”, nota mesatare (9.8)

Përvoja e Punës:
2016-2017 Arkeologe-Mbikqyrëse e stafit në gërmimet e organizuara për Kalanë e Kulinës

Shkathtësitë:
6 punime shkencore
Pjesëmarrëse në dhjetra konferenca shkencore në fushën e trashëgimisë kulturore.
Gjuhët e huaja: Anglisht.
Aftësitë Kompjuterike: Microsoft Office.