Republika e Kosoves

Kamenicë

Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim

Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim

Shef,    Dejan Blagojeviq ,045306072