Republika e Kosoves

Novobërdë
Tenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Furnizim me Rafta për nevojat e arkives Komunale
654-23-1468-1-3-6
01-03-2023 07-03-2023 Detajet
Hartimi i projekteve kapitale për nevojat e Kuvendit komunal Novobërdë
654-23-1051-2-2-1
17-02-2023 09-03-2023 Detajet