Republika e Kosoves

Novobërdë
Tenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Transporti i nxënësve në Komunen e Novobërdës i ndarë ne llote
654-23-9149-2-2-1
30-08-2023 20-09-2023 Detajet
Ndërtimi i ndriqimit publik në fshatrat Makresh-Draganc si dhe Llabjan-Koznic në Komunen e Novobërdës
654-23-9453-5-2-1
06-09-2023 25-09-2023 Detajet