Republika e Kosoves

Novobërdë

DREJTORIA E BUJQËSISË DHE PYLLTARISË

CV e drejtorit

Emri dhe mbiemri: Dragan Vasic

E-mail: dragan.vasic@rks-gov.net

Telefoni fiks: 038-47804

Shkollimi: Teknik i Makineris

Përvoja e Punës:

1999-2003 Zyrtar Komunal

2003-2008 Zyra ndërlidhëse me gjykatë

2008-2015 Zyrtar Komunal

2015-2023 Zyrtar në arsimin fillor

Aftësitë 

Gjuhët e huaja: Anglisht, gjuha Shqipe

Aftësite kompjuterike: Microsoft Office.

Zyrat e Bujqësisë dhe

Zyra/Shërbimi

Personi përgjegjës

Kontaktoni

Inspektor veterinar

Avdi Vllasaliu

044 293 331

avdi.vllasaliu@rks-gov.net

Teknik i pylltaris

Nexhmedin Beqiri

045 675 003

nexhmedin.beqiri@rks-gov.net

Pylltar

Shefik Osmani

044 615 553

Pylltar

Miodrag Simic

044 172 849

Pylltar

Sasa Zivkovic

049 675 140

Pylltar

Srdjan Mitic

045 293 406

 

 

 

Ky departament është përgjegjës për këto detyra:

  • Monitoron dhe analizon situatën dhe rekomandon masat për zhvillimin e bujqësisë;
  • Kujdeset për mbrojtjen e pyjeve dhe merret me mbrojtjen e burimevbe bimore dhe të kafshëve në komunë;
  • Harton planet për zhvillimin rural dhe përmirësimin e standardeve të jetesës në territorin e komunës.