Republika e Kosoves

Novobërdë

Administratë

Drejtor:
Driton Abdyli
Driton.Abdyli@rks-gov.net

Zyrat brenda administratës së përgjithshme:

Zyra/Shërbimi Personi përgjegjës Kontakti
Burimet njerëzore/Shërbimet e  personelit  Sylejman Avdyli Sylejman.Avdyli@rks-gov.net
Statusi qyetar/Shëbimi i ofiqarisë Sherif Vllasaliu Sherif.Vllasaliu@rks-gov.net
Prokurimi publik Fatos Ahmeti Fatos.Ahmeti@rks-gov.net
Punët juridike Sreten Ivanovic ivanovicsreten@yahoo.com
Zyra dhe arkivi Dragan Miljkovic Dragan.Milkovic@rks-gov.net
Teknologjia e informacionit Kadri Zymeri kadri.zymeri@rks-gov.net
Informacione publike Sinisa Markovic sinisa.markovic@rks-gov.net
Punët e Kuvendit Valmire Mustafa valmirenn.mustafa@rks-gov.net
Përkthyesi  Fatmir Ymeri Fatmir.Ymeri@rks-gov.net

Ky Departament ka këto përgjegjësi:

  • mbikqyr tërë administratën komunale, disciplinën e personelit;
  • ofron dhe mirëmban shërbime për funksionim efikas të komunës, siç janë automjetet, telefoni, nxemja, ftohja dhe sistemet e tjera;
  • mban shënime për të punësuarit siç janë pushimet, pushimet mjekësore, masat disciplinore, trajnimet e ndjekura dhe të dhëna të tjera;
  • ofron ndihmë teknike dhe profesionale për kryetarin dhe kuvendin komunal sipas nevojës.