Republika e Kosoves

Novobërdë

CËSHTJET E ADMINISTRATËS SË PËRGJITHSHUME DHE PERSONELIT

 

CV e drejtorit

 Emri dhe mbiemri: Boban Djokic

 E-mail: boban.djokic@rks-gov.net

Telefoni fiks:038-47805

 Shkollimi: Diplomuar për fizikë

Përvoja e Punës:

2012-2016  profesori i fizikës Gjimnazi – Kamenicë;

2016-2022 asistent në fizikë, Fakulteti i Shkencave, Universiteti i Prishtinës;

2022-2023 bashkëpunëtor në mësimdhënien e fizikës, Fakulteti i Shkencave, Universiteti i Prishtinës.

Aftësitë

Gjuhët e huaja: Anglisht, Rusisht.

Aftësitë kompjuterike: Microsoft Office, C++, Origin, Mathematica 10.

 


Zyrat brenda administratës së përgjithshme:

Zyra/Shërbimi Personi përgjegjës Kontakti
Burimet njerëzore/Shërbimet e  personelit  Sladjana Natic sladjana.natic@rks-gov.net

038-47808

Statusi qyetar/Shëbimi i ofiqarisë Sherif Vllasaliu Sherif.Vllasaliu@rks-gov.net

038-47818

Prokurimi publik Fatos Ahmeti Fatos.Ahmeti@rks-gov.net

038-47811

Punët juridike Sreten Ivanovic ivanovicsreten@yahoo.com

038-47834

Zyra dhe arkivi Dragan Miljkovic Dragan.Milkovic@rks-gov.net
Teknologjia e informacionit Kadri Zymeri kadri.zymeri@rks-gov.net

038-47888

Informacione publike Slavica Stankovic slavica.stankovic@rks-gov.net
Punët e Kuvendit Valmire Mustafa valmirenn.mustafa@rks-gov.net
Përkthyesi  Fatmir Ymeri Fatmir.Ymeri@rks-gov.net

Ky Departament ka këto përgjegjësi:

  • mbikqyr tërë administratën komunale, disciplinën e personelit;
  • ofron dhe mirëmban shërbime për funksionim efikas të komunës, siç janë automjetet, telefoni, nxemja, ftohja dhe sistemet e tjera;
  • mban shënime për të punësuarit siç janë pushimet, pushimet mjekësore, masat disciplinore, trajnimet e ndjekura dhe të dhëna të tjera;
  • ofron ndihmë teknike dhe profesionale për kryetarin dhe kuvendin komunal sipas nevojës.