Republika e Kosoves

Novobërdë


Administratë

 

Informata personale

Emri dhe mbiemri: Srboljub Djokic
Adresë: Fshati Jasenovik
E-mail:  serboljub.djokic@rks-gov.net
Telefoni fiks:
Data e lindjes: 01.11. 1958
Profesioni: Ekonomist i Diplomuar

Zyrat brenda administratës së përgjithshme:

Zyra/Shërbimi Personi përgjegjës Kontakti
Burimet njerëzore/Shërbimet e  personelit  Sladjana Natic sladjana.natic@rks-gov.net
Statusi qyetar/Shëbimi i ofiqarisë Sherif Vllasaliu Sherif.Vllasaliu@rks-gov.net
Prokurimi publik Fatos Ahmeti Fatos.Ahmeti@rks-gov.net
Punët juridike Sreten Ivanovic ivanovicsreten@yahoo.com
Zyra dhe arkivi Dragan Miljkovic Dragan.Milkovic@rks-gov.net
Teknologjia e informacionit Kadri Zymeri kadri.zymeri@rks-gov.net
Informacione publike Slavica Stankovic slavica.stankovic@rks-gov.net
Punët e Kuvendit Valmire Mustafa valmirenn.mustafa@rks-gov.net
Përkthyesi  Fatmir Ymeri Fatmir.Ymeri@rks-gov.net

Ky Departament ka këto përgjegjësi:

  • mbikqyr tërë administratën komunale, disciplinën e personelit;
  • ofron dhe mirëmban shërbime për funksionim efikas të komunës, siç janë automjetet, telefoni, nxemja, ftohja dhe sistemet e tjera;
  • mban shënime për të punësuarit siç janë pushimet, pushimet mjekësore, masat disciplinore, trajnimet e ndjekura dhe të dhëna të tjera;
  • ofron ndihmë teknike dhe profesionale për kryetarin dhe kuvendin komunal sipas nevojës.