Republika e Kosoves

Novobërdë

Kryesuesi

 

Informata personale

Emri dhe mbiemri:Mirjana Simijonovic 
Adresë: Fsh. Koretishtë – Novobërdë
E-mail:  mirjanasimjonovic@gmail.com
Telefoni fiks: 038/ 200 47 828 
Data e lindjes: 06.06. 1985
Profesioni: Absolvent i Filozofisë