Republika e Kosoves

Vushtrri

  

Benjamin Shala

Drejtor i Drejtorisë për Shërbime Publike

benjamin.shala@rks-gov.net

(038) 200-42428

 

 Kompetencat dhe përgjegjësitë e Drejtorisë për Shërbime Publike