Republika e Kosoves

Vushtrri

     

SEDAT RASHICA

Të dhënat personale:

Shkollimi:

 

Eksperienca:

 Angazhimet dhe aktivitete tjera:

Kontakti dhe adresa:

Komuna e Vushtrrisë, Drejtoria për Shërbime Publike, zyra nr.26.

sedat.rashica@rks-gov.net

038 200 42428

 

 Kompetencat dhe përgjegjësitë e Drejtorisë për Shërbime Publike