Republika e Kosoves

Vushtrri

 

     

 

 

 Kompetencat dhe përgjegjësitë e Drejtorisë për Shërbime Publike