Republika e Kosoves

Vushtrri

  

Benjamin Shala

Drejtor i Drejtorisë për Shërbime Publike

benjamin.shala@rks-gov.net

(038) 200-42428

 

Benjamin Shala është i lindur në Mitrovicë, në vitin 1990.

Ka diplomuar me rezultat të shkelqyer në Fakultetin Ekonomik, drejtimi Menaxhment dhe Informatikë në Universitetin e Prishtinës.

Karrieren profesionale e ka filluar qysh herët, fillimisht si pjesë e stafit profesional në IPP ” Gëzimi Ynë ”, pastaj ka punuar në disa ndermarrje të ndryshme private.

Ka ndjjekur shumë trajnime të ndryshme e në veçanti në lëmin e Menaxhimit me organizata dhe akademi të ndryshme.

Krahas punës dhe angazhimit profesional ka pasur njëherësh ka edhe angazhim  politik ku ka udhëhequr me forumin rinor në degën e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në Vushtrri , pastaj ka vazhduar si pjesë e kryesisë së degës, dhe së fundmi mban pozitën e nënkryetarit të parë në degën e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në Vushtrri.

Më 16 dhjetor 2021, Benjamin Shala, u emërua drejtor i Drejtorisë së Sherbimeve Publike.

Jeton në fshatin Akrashticë, është i martuar dhe ka dy fëmijë.

 

 Kompetencat dhe përgjegjësitë e Drejtorisë për Shërbime Publike