Republika e Kosoves

VushtrriTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Furnizim me paisje mjeksore sipas lot I,II dhe III per nevojat e QKMF Dr.Safet Idrizi në Vushtrri
VU644-22-6151-1-2-1
24-06-2022 12-07-2022 Detajet
Ndërtimi i Vigave mbi lumin Silnica, Tërstena dhe Stanoc
VU644-22-5948-5-2-1
22-06-2022 11-07-2022 Detajet
Renovimi i Objektit të SHMU-1
VU644-22-5670-5-2-1
13-06-2022 04-07-2022 Detajet
Furnizim me preparate kimike;Ritender
VU644-22-6302-1-3-6
24-06-2022 01-07-2022 Detajet
Ndërtimi i aneksit në QKMF Vushtrri (depo dhe Garazhë)
VU644-22-5734-5-2-1
14-06-2022 04-07-2022 Detajet
Ndërtimi i shëtitores dhe shtegut për biçikleta Vushtrri-Nedakovc, bri lumit Sitnica
VU644-22-5965-5-2-1
20-06-2022 11-07-2022 Detajet
Shërbime Hoteliere
VU644-22-6284-2-2-1
24-06-2022 13-07-2022 Detajet
Ndërtimi i urave dhe mureve mbrojtëse në 5 (pesë) fshatra
VU644-22-5816-5-2-1
14-06-2022 05-07-2022 Detajet
Furnizim me makina (paisje)per buqsi sipas Lot 1 dhe lot 2
VU644-22-6432-1-2-1
29-06-2022 18-07-2022 Detajet
Rregullimi i oborrit të QKMF-së në Vushtrri
VU644-22-5731-5-2-1
13-06-2022 04-07-2022 Detajet