Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Vushtrri

 

 

 

 

 

038 200 42411

 

Kompetencat e Drejtorisë së Shëndetësisë dhe Përkujdesjes Sociale: