Republika e Kosoves

Vushtrri

 

 

SYLEJMAN MEHOLLI

 

Të dhënat personale:

 

Shkollimi:

 

 

 

 

Eksperienca:

 

 

Angazhimet dhe aktivitete tjera:

Trajnime dhe programe të përfunduara për menaxhment shëndetësor:

Me datën 27.12.2017 me vendim të kryetarit të Komunës së Vushtrrisë , emërohet Drejtor i Drejtorisë për Shëdetësi dhe Mirëqenie Sociale

 

Kontakti dhe adresa:

Komuna e Vushtrrisë, Drejtoria për Shëndetësi dhe Përkujdesje Sociale, zyra nr.22.

sylejman.meholli@rks-gov.net

038 200 42411

 

Kompetencat e Drejtorisë së Shëndetësisë dhe Përkujdesjes Sociale: