Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Vushtrri

 

BERAT SADIKU

Drejtor i Drejtorisë për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit

 

Berat Sadiku është i lindur më 21 tetor 1986 në Vushtrri.

Ka përfunduar studimet master në Arkitekturë në Universitetin Teknik të Vjenës, Austri. Studimet në nivelin bachelor ka përfunduar po ashtu në Arkitekturë në Universitetin e Prishtinës.

Gjatë kohës së studimeve 2012-2015, Berati ka fituar çmime në disa projekte në Universitetin e Vjenës.

Gjatë viteve 2010-2011, ka qenë Profesor në shkollën e mesme profesionale për Arkitekturë dhe Ndërtimtari në Skenderaj, ku gjatë kësaj periudhe ka përfunduar edhe disa trajnime në Norvegji.

Prej vitit 2009 ka filluar të punoj në profesionin e arkitektit  në byro të ndryshme në Kosove dhe Austri.

Përveç gjuhës amtare shqipe, Berati flet edhe gjuhën angleze dhe gjermane.

Berati jeton në Vushtrri me prindërit, bashkëshorten  dhe dy vajzat.

berat.sadiku@rks-gov.net

038 200 42407

 

Kompetencat dhe përgjesjësitë e drejtorisë:

Kryen edhe punë tjera të cilat ia cakton Kuvendi i Komunës apo Kryetari i Komunës.