Republika e Kosoves

Vushtrri

 

Fortuna Krasniqi

Drejtoreshë për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit

Fortuna Krasniqi ka lindur me datë 05.06.1989. Ka të përfunduar Fakultetin e Arkitekturës në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”, po ashtu edhe nivelin mastër e ka përfunduar në Universitetin e Prishtinës, ku ka marrë titullin mastër i Shkencave Teknike në Arkitekturë.

Ka 12 vite përvojë pune në fusha të ndryshme të arkitekturës, si projektim i objekteve të ndryshme, ka qenë anëtare në ekipe të hartimit të planeve rregulluese, pjesëmarrëse në hartimin e projekteve emergjente për trajtimin e objekteve të Trashëgimisë Kulturore në rajonin e Gjilanit në Organizatën CHWB, ka qenë mbikëqyrëse e projekteve, si dhe zyrtare e lartë për leje ndërtimore.

Në dhjetor të vitit 2021 është emëruar drejtoreshë për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit.

Është e martuar dhe nënë e dy fëmijëve.

 

fortuna.krasniqi@rks-gov.net

038 200 42407

Adresa: Rruga “Isa Boletini” nr.10

42000 Vushtrri, Kosovë

Zyra Nr.38

 

 

Kompetencat dhe përgjesjësitë e drejtorisë:

Kryen edhe punë tjera të cilat ia cakton Kuvendi i Komunës apo Kryetari i Komunës.