Republika e Kosoves

Vushtrri

 

 

BERAT ASLLANI

Të dhënat personale:

Berat Asllani i lindur më 25.02.1983 ne Vushtrri, Shkollën fillore dhe te mesme i kreu në Vushtrri, ka të përfunduar studimet bachelor ne drejtimin Juridik në Prishtinë, dhe studimet postdiplomike-Master në drejtimin Juridik-Penal në Prishtinë, ka qenë anëtare praktikant në Oden e Avokateve te Kosovës, dhe ka provojë 2 vjeqare si avokat praktikant.

Angazhimet dhe aktivitete tjera:

Anëtarë në kryesinë e  Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dega në Vushtrri.

Ish Anëtar në Asamblenë Komunale të Komunës së Vushtrrisë nga radhët e AAK-së

Me vendim të Kryetarit të Komunës së Vushtrrisë më 27.12.2017 është emëruar Drejtor i Drejtorisë për Inspektime.

Kontakti dhe adresa:

Komuna e Vushtrrisë, Drejtoria për Inspektime, zyra nr.63.

Email. Berat.asllani@rks-gov.net

Tel. (038) 200-42429

 

Drejtoria për Inspektime – kompetencat dhe përgjegjësitë:

Inspektimin e ndërtimit që përfshinë:

 

Inspektimin ne lëmin e tregtisë dhe te hyrave komunale që përfshin:

Inspektimin për mjedis qe përfshinë,

Inspektimi i Shërbimeve Publike qe përfshinë:

Kjo drejtori, kryen edhe pune tjera qe ia cakton Kuvendi apo Kryetari i Komunës.