Republika e Kosoves

Komuna e Vushtrrisë

Sinjalizuesi i komunës

Remzije Zekolli

remzije.zekolli@rks-gov.net

038 200 42449