Republika e Kosoves

Vushtrri

 

Lista e lejeve të lëshuara nga Komuna e Vushtrrisë për taksi gjatë vitit 2022

Lejet e punës 2018