Republika e Kosoves

Hani i Elezit

1.Qamush Brava-Kryesues i Kuvendit të Komunës

2.Samire Curri-LDK

3.Nora Xhoni-AAK

4.Mehmet Ballazhi-PDK

5.Akif Shkreta-VV