Republika e Kosoves

Hani i Elezit

1.Florim Shkreta-Kryesues i Kuvendit të Komunës

2.Ibadete Kalisi-PDK

3.Sherif Berisha-LVV

4.Refet Kalisi-LDK

5.Nora Xhoni-AAK