Republika e Kosoves

Hani i Elezit

DREJTORIA PËR ARSMI,KULTUR, RINI DHE SPORT

I LINDUR ME 28 Nëntor 1990

Hani i Elezit

Studimet universitare i ka përfunduar në Fakultetin Edukimit Dega e Teknologji Informatikë, në Universitetit të Prishtinës.

MA, dega Mësimdhënie e Teknologjisë me TIK në Universitetin e Prishtinës në Prishtinë.

Ka punuar si mësimdhënës i teknologjisë me TIK për 5 vite; në shkollën fillore e mesme të ulët SHFMU “ILAZ THAÇI” në Han të Elezit.

Ka të kryer shumë trajnime për mësimdhënie dhe menaxhim, gjithashtu është njohës i mirë e Kurrikulës së Re të Kosovës.

Ishte pjesë e OJQ-ve që bëjnë punë vullnetare që lidhet me (Vullnetarizmin Edukativ),  të organizuara nga MASHT.