Republika e Kosoves

Hani i ElezitTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Furnizim me material administrativ dhe shtypi jashte listes se AQP-se per nevoja te Institucioneve (komunes, shkollave, QKMF-se, Çerdhes)
659-23-4147-1-2-1
28-04-2023 10-05-2023 Detajet
Ndertimi i shkalleve emergjente ne SHFMU. Keshtjella e Diturise - Paldenice dhe SHFMU. Veli Ballazhi - Gorance
659-23-3529-5-2-1
17-04-2023 08-05-2023 Detajet
Sherbime te DDD-se per nevoja te QKMF-se, komunes, shkollave dhe xhamive te Komunes Hani i Elezit
659-23-4507-2-3-6
09-05-2023 16-05-2023 Detajet
Hartimi i projektit - Rregullimi i prrockave dhe i kanalizimeve atmosferike ne zonen urbane rr.Adem Jashari dhe fshatin Paldenice
659-23-4406-2-3-6
05-05-2023 11-05-2023 Detajet
Furnizim me kose bari dhe trimer
659-23-4931-1-3-6
18-05-2023 23-05-2023 Detajet
Rregullimi i Kroit ne lagjen e Bushve - Pustenik
659-23-4979-5-3-6
19-05-2023 25-05-2023 Detajet
Furnizim me material te IT-se per nevoja te Administrates Komunale KKHE-23-027-1-3-6
659-23-4326-1-3-6
04-05-2023 10-05-2023 Detajet