Republika e Kosoves

Hani i Elezit

DREJTORIA PËR URBANIZËM KADASTËR DHE MBROJTJE TË MJEDISIT

NEXHMEDIN DACI-  I lindur me 01.01.1958

Ecc.i diplomuar

Nga viti 1988 udhëheqës shumëvjeqarë në Kombinatin “Sharr” në Han të Elezit

Nga viti 2010-2011 Drejtorë I DUKMM

Aktualisht Drejtorë I DUKMM