Republika e Kosoves

Gjilan

Zhvillim Ekonomik

Drejtor: Enver Shabani

Email: Enver.d.shabani@rks-gov.net

Tel: 044 832 086

————————————-

Enver Shabani, i lindur më 27.07.1973 në Gjilan.

Përvoja e punës:

Menaxher në kompaninë ‘’Bujana ‘’   (2001-2021 )

Puna dhe përgjegjësitë:

1)Menaxhimi në punët e kompanisë hoteliere, pikës së karburantit, marketit dhe bizneset afariste lidhur me kompaninë.

2)Menaxhimi me personelin e kompanisë

3)Pronar dhe drejtues i  kompanis NT.Bujana-E  (2005-2013)

4)Kryetar i shoqatës së gjahtarëve “Agim Ramadani’’:

Pozita dhe përgjegjësitë:

1)Kryetar (Menagjer i shoqatës)

2)Menagjimi me shoqatën, anëtarët, terrenin dhe aktivitet e ndryshme lidhur me shoqatën(2012-2018)

3)Vendimi i menaxhimit të shoqatës nga MAPL (22/05/2012-2018)

*Këshilltar Komunal në KK Gjilan (2013-2017)

Edukimi dhe Trajnimet:

Shkolla Fillore: “Abaz Ajeti’’ Gjilan

Shkolla e mesme: gjimnazi  ‘’Zenel Hajdini’’ Gjilan (Matematiko – Natyror).

Fakulteti: Juridik

Drejtimi i Përgjithshëm;

Master i Shkencave në të Drejtën Penale

 

Gjuhët e huaja:

Gjuha serbe dhe Gjuha angleze:

Certifikata:

VETERAN LUFTËTAR I USHTRISË  ÇLIRIMTARE TË KOSOVËS