Republika e Kosoves

Gjilan

Njësia për të Drejtat e Njeriut

Ardian Foniqi: Udhëheqës i Zyrës

ardian.foniqi@rks-gov.net

045 968 010

Lindita Salihu: Zyrtare për Barazi Gjinore

044/370 050

email: lindite.salihu@rks-gov.net

Hanumshahe Rexhepi: Zyrtare për të Drejtat e Fëmijëve

044/330 367

email: hanumshahe.rexhepi@rks-gov.net