Republika e Kosoves

GjilanTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Asfaltimi i rrugëve lidhëse me rrugën Qarkore
651-22-5238-5-2-1
14-06-2022 04-07-2022 Detajet
Asfaltimi i rrugëve në lagjen Arbëria
651-22-5796-5-2-1
14-06-2022 04-07-2022 Detajet
Rruga në lagjen Porodin kanalizimi fekal dhe ujësjellësi.
651-22-5817-5-2-1
14-06-2022 04-07-2022 Detajet
‘’ Asfaltimi i rrugëve në fshatin Haxhaj ‘’
651-22-6189-5-2-1
27-06-2022 14-07-2022 Detajet
Kanalizimi fekal Livoç i Epërm - Livoçi Ulët dhe një pjesë e lagjes Kodra e Thatë
651-22-6403-5-2-1
30-06-2022 20-07-2022 Detajet