Republika e Kosoves

GjilanTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Furnizim me material laboratorik
651-23-215-1-1-1
25-01-2023 14-02-2023 Detajet
Furnizim me sistemin e kamerave digjitale në QKMF,QMF dhe AMF
651-23-395-1-3-6
31-01-2023 10-02-2023 Detajet
Furnizim me material Higjeniko - Sanitar
651-23-394-1-1-1
30-01-2023 16-02-2023 Detajet