Republika e Kosoves

GjilanTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Furnizim me drunjë dhe lule
651-23-4099-1-2-1
05-05-2023 25-05-2023 Detajet
Asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjilanit - Lot 1 deri ne Lot 3
651-23-2472-5-1-1
31-03-2023 09-05-2023 Detajet
Furnizim me paisje per nevoja të Teknologjisë Informative
651-23-4443-1-3-6
09-05-2023 15-05-2023 Detajet
Furnizim me Ulëse ( Karrika)
651-23-4060-1-3-6
27-04-2023 03-05-2023 Detajet
Furnizim me laborator të shkencave të natyrës
651-23-1926-1-1-1
23-03-2023 02-05-2023 Detajet
Ekzaminimi I material ndërtimore dhe shqyrtime gjeomekanike
651-23-3501-2-2-1
14-04-2023 04-05-2023 Detajet
Zgjerimi i rrugës Hamdi Kurteshi - Gjilan
651-23-3604-5-1-1
17-04-2023 05-05-2023 Detajet
Furnizim me Laurë Rampë
651-23-4520-1-3-6
17-05-2023 23-05-2023 Detajet