Republika e Kosoves

GjilanTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Furnizim me material higjeniko Sanitar
651-21-9492-1-1-1
09-12-2021 18-01-2022 Detajet
Furnizim me artikuj ushqimor per qerdhe , konvikt dhe shkolla
651-21-9984-1-1-1
07-12-2021 17-01-2022 Detajet