Republika e Kosoves

Gjilan

Shqipe Hajdini
Zyrtare për Qasje në Dokumente Publike
E-mail: shqipe.r.hajdini@rks-gov.net
Tel / +383 44 18 88 66
Më shumë…