Republika e Kosoves

Gjilan

Hekuran Rapuca
Zyrtar përgjegjës për Qasje në Dokumente Publike
E-mail: hekuran.rapuca@rks-gov.net
Tel / +383 44 497 588
Më shumë…