Republika e Kosoves

Gjilan

Zyra e Prokurimit

Kujtim Bajrami, zyrtar përgjegjës 

+383 (0) 49/105 614

kujtim.bajrami@rks-gov.net