Republika e Kosoves

Gjilan

22.03.2018 – Seanca IV

22.12.2017 – Seanca Inauguruese19.01.2018 – Seanca II

22.12.2017 – Seanca Inauguruese

18.09.2017 – Seanca IX

16.08.2017 – Seanca VIII

03.08.2017 – Seanca VII

29.06.2017 – Seanca VI

29.06.2017 – Seanca VI

24.05.2017 – Seanca V