Republika e Kosoves

Gjilan

Seanca e II – 23.02.2023

29.09.2022 – Seanca e IX

Seanca 08.01.2022

28.07.2022 – Seanca e VIII

28.07.2022 – Seanca e VIII

Seanca 29.07.2022 Pjesa dytë

Seanca 29.07.2022 Pjesa parë

Seanca 20.06.2022 Pjesa dytë

Seanca 20.06.2022 Pjesa parë