Republika e Kosoves

Gjilan

Sinjalizo

Zyrtari përgjegjës për pranimin dhe trajtimin e sinjalizimeve:

Bujar Hoxha

E-mail: bujar.r.hoxha@rks-gov.net

Tel: +383 46 20 40 40