Republika e Kosoves

Gjilan

Zyra për Preshevë, Bujanoc e Medvegjë

Jonuz Hasani, përgjegjës

jonuz.hasani@rks-gov.net

Tel. 044 357 342

 

Fushëveprimtaria e Zyrës për Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë:

Angazhohet për bashkëpunim ndërkufitar për çështjet me interes që janë me domethënie për qytetarët e rajoneve;

Angazhohet për takime të përbashkëta dhe inkurajon realizimin e projekteve me interes të përbashkët në fushën e kulturës, ekonomisë si dhe në fusha të tjera;

Identifikon problemet e përbashkëta të qytetarëve në rajon;

Angazhohet në shkëmbimin e përvojave për çështjet me interes të përbashkët;

Kërkon nga niveli qëndror trajtim apo zgjidhje të çështjeve që lidhen me bashkëpunimin ndërkufitar në çështje të caktuara;

Këshillon qytetarët që përkohësisht jetojnë në këtë regjion për të drejtat e tyre sipas ligjeve në fuqi të Republikës së Kosovës.