Republika e Kosoves

Gjilan

Kontakti

Kryetari i Komunës………………………………0280-320-781

Sekretaria e Kuvendit…………………………..0280-321-482

Drejtoria e Administratës…………………….0280-324-257

Centrali………………………………………………..0280-326-428

Fax……………………………………………………….0280-320-784

Drejtoria e Financave…………………………..0280-324-219

Financat………………………………………………0280-324-729

Tatimi në Pronë…………………………………..0280-320-217

Drejtoria Kadastrës……………………………..0280-320-142

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik……………0280-320-365

Drejtoria e Shërbimeve Publike……………0280-324-065

Drejtoria e Bujqësisë dhe Pylltarisë……..0280-324-213

Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim……..0280-320-587

Kultura, Rinia, Sporti……………………………0280-321-725

Drejtoria e Arsimit……………………………….0280-323-458

Drejtoria e Shëndetësisë……………………..0280-323-603

Drejtoria e Urbanizmit…………………………0280-320-065

Sektori për Urbanizëm…………………………0280-320-065

Sektori i Planifikimit…………………………….0280-322-686

Prokurimi…………………………………………….0280-326-020

Zyra për Informim……………………………….0280-321-486

Centrali……………… 0280-320-490 / 323-311 / 320 – 783

Linja pa pagesë……………….. 0800 60006

Raporto Problemin

parashtro pyetjen

pergjigjet

Fushat e shenuara me * jane te obligueshme

Fushat e shenuara me * jane te obligueshme

Filtro Pyetjet

prej:

deri:

statistika

te pergjigjura [0]

te pa pergjigjura [0]