Republika e Kosoves

Gjilan


Procesverbalet


        Lokaliteti             Kryetari                 Kontakti

 1. Velekincë              Skender Bajrami          044 105 572
 2. Llashticë               Naser Ibishi                  044 357 722
 3. Zhegër                   Qahil Halili                   044 710 300
 4. Shurdhan             Hysen Zahiri                 044 155 189
 5. Demiraj                Nexhmedin Demiri     044 395 874
 6. Selishtë                 Ruzhdi Limani              045 577 270
 7. Haxhaj                  Shefki Dauti                   044 321 056
 8. Nasalë                   Bekim Ukshini              046 127 503
 9. Lladovë                 Florim Ajeti                   044 144 069
 10. Cernicë                 Elhami Hasani
 11. Kravaricë              Leonora Pira
 12. Ponesh                  Nexhmedin Shala
 13. Verbicë e Zheg.    Islam Rashiti
 14. Kishnapole           Ramiz Spahiu
 15. Bresalc                  Haxhi Kurti

                                       

……………………………………………………………………………………………………

Këshillat lokalë ushtrojnë këto kompetenca dhe përgjegjësi:

– kujdesen për planifikim urban dhe rural
– për furnizim me ujë, rregullimin e kanalizimit, drenazhimet etj.
– për ofrimin e shërbimeve publike efikase
– për ofrimin e mbrojtjes shëndetësore primare për qytetarët
– për mbrojtjen lokale të ambientit
– për zhvillimin e turizmit
– për sigurimin e hapësirave të hapura dhe varrezave
– për organizimin e aktiviteteve kulturore e sportive
– për çështje të tjera me interes për lokalitetin
– evidentojnë dhe paraqesin prioritetet e lokalitetit para organeve të Komunës
– marrin pjesë në financimin e çështjeve që janë pjesë e marrëveshjes së bashkëpunimit me Komunën
– marrin pjesë në organizimin e aksioneve vullnetare në interes për lokalitetin
– kryejnë edhe detyra tjera të cilat mund të barten nga KK ose Kryetari i Komunës në pajtim me ligjin dhe Statutin e Komunës.