Republika e Kosoves

Gjilan

Ardian Foniqi
Zyrtar përgjegjës për konsultimet publike
E-mail: ardian.foniqi@rks-gov.net
Tel: +383 45 968 010
Raportet…