Republika e Kosoves

Viti

Telefonat me rëndësi

NUMRAT E TELEFONIT TË UDHËHEQËSISË KOMUNALE

Kryetar i Komunës

Sokol Haliti

Tel:   0280 381-626

Email: sokol.Z.haliti@rks-gov.net


Nënkryetari i Komunës

Hasan Aliu

Tel:   0280 381-137

Email: hasan.aliu@rks-gov.net


Drejtor i Administratës

Skënderbe Hebibi

Tel:   044 506 157

Email:  skenderbe.hebibi@rks-gov.net


Sekretaria e Kuvendit dhe Pikë kontaktuese me Agjencionin kundër Korupsionit

Fatlum Demiri

Tel:   044 396 906
Email: fatlum.demiri@rks-gov.net


Drejtori për Buxhet dhe Financa

Besnik Imeri

Tel:   0280 381-512

Email: besnik.q.imeri@rks-gov.net 


Drejtori për Shërbime Publike dhe Emergjencë

Basri Aliu

Tel:   044 867 800

Email: Basri.Aliu@rks-gov.net


Drejtori për Urbanizëm, Planifikim e Mjedis

Visar Demiri

Tel:   044 199 021

Email:  visar.M.demiri@rks-gov.net


Drejtori për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Merrushe Ahmeti

Tel:   049 258 378

Email: merrushe.ahmeti@rks-gov.net


Drejtori i Inspekcionit

Adnan Ymeri

Tel:   044 322 933

Email: Adnan.Imeri@rks-gov.net


Drejtori për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural

Naim Pira

Tel:  044 195 695

Email:  Naim.Pira@rks-gov.net


Drejtoresha për Arsim dhe Shkencë

Arta Ajeti

Tel:   0280 381-541

Email:  arta.ajeti@rks-gov.net


Drejtori për Kulturë, Rini dhe Sport

Valmir Sahiti

Tel:   045 578 273

Email:  valmir.sahiti@rks-gov.net


Drejtoresha për Kadastër, Pronësi dhe Gjeodezi

Majlinda Ostrogllava

Tel:   044 925 554

Email: Majlinda.Ostrogllava@rks-gov.net


OSCE

Tel:   0280 381-543

Email:


Zyra e Teknologjisë Informative

Sabedin Ilazi

Tel:  044 181 996

Email: Sabedin.Ilazi@rks-gov.net


Zyra për Informim Publik

Agron Abazi, Mustaf Mehmeti

Tel:   0280 381-647

Email:  agron.abazi@ks-gov.net mustaf.mehmeti@rks-gov.net


Lektori

Perparim Sadiku

Tel: 044 638-412

Email:  perparim.sadiku@rks-gov.net


Zyra e Arkivit Komunal

Vetim Syla

Tel:   0280 381-074

Email:  vetim.syla@rks-gov.net


Sektori i Ofiqarisë

Merxhan Sahiti

Tel:   0280 381-115

Email:  merxhan.sahiti@rks-gov.net


Zyra  për Mërgimtar dhe koordinator i fshatrave

Tahir Lubishtani

Tel:   0280 381-131

Email:


Zyra e Prokurimit

Fadil Abazi

Tel:   0280 381-519

Email:  fadil.abazi1@rks-gov.net


Sektori i Tatimit

Mifail Azizi

Tel:   0280 381-368

Email:  mifail.Q.azizi@rks-gov.net


Çerdhja e Fëmijëve “Gëzimi Ynë”

Tel: 0280 381-636


Shtëpia e Shëndetit

Tel:  0280 381-366


Emergjenca

Tel:  0280 382-021


Brigada e Zjarrfikësve dhe Shpëtimit

Tel:  093


Ekonomia e Pyjeve

Tel: 0280 381-810


Bashkësia Islame

Tel: 0280 380-211