Republika e Kosoves

Viti

Xhirimet nga Seancat e Kuvendit Komunal të Vitisë mund të i gjeni në vegëzat e më poshtme:

Kuvendi Komunal i Vitisë: 18.03.2019
Pjesa1
https://www.youtube.com/watch?v=J9x–NO9IRM&t=24s
Pjesa 2
https://www.youtube.com/watch?v=H4gtodJJ-kk

Kuvendi Komunal i Vitisë:28.03.2019
Pjesa 1
https://www.youtube.com/watch?v=iY2Mr8Ehyqc
Pjesa 2
https://www.youtube.com/watch?v=zzB8xjjnG3E

Kuvendi Komunal i Vitisë:30.04.2019
Pjesa 1
https://www.youtube.com/watch?v=i0SNlvQP7mQ&t=1820s
Pjesa 2
https://www.youtube.com/watch?v=6H8q4LqsCuo&t=172s

Seanca Solemne e Kuvendit Komunal të Vitisë 05.05.2019
https://www.youtube.com/watch?v=2Zw0nXCHKpE

Kuvendi Komunal i Vitisë: 03.06.2019 P
Pjesa 1
https://www.youtube.com/watch?v=bNdinx5I2xQ&t=3420s
Pjesa 2
https://www.youtube.com/watch?v=VS8uGCBKdv0&t=1037s

Xhirimi i plotë nga seanca e gjashtë e Kuvendit Komunal të Vitisë, të mbajtur me datën: 04.07.2019

(Seancë e ndërprerë në mungesë të kuorumit).

Pjesa 1

Pjesa 2

 

Xhirimi i plotë nga vazhdimi i seeancës së  gjashtë të Kuvendit Komunal të Vitisë, të mbajtur me datën: 09.07.2019