Republika e Kosoves

Viti

Xhirimet nga Seancat e Kuvendit Komunal të Vitisë mund të i gjeni në vegëzat e më poshtme:

Kuvendi Komunal i Vitisë: 18.03.2019
Pjesa1
https://www.youtube.com/watch?v=J9x–NO9IRM&t=24s
Pjesa 2
https://www.youtube.com/watch?v=H4gtodJJ-kk

Kuvendi Komunal i Vitisë:28.03.2019
Pjesa 1
https://www.youtube.com/watch?v=iY2Mr8Ehyqc
Pjesa 2
https://www.youtube.com/watch?v=zzB8xjjnG3E

Kuvendi Komunal i Vitisë:30.04.2019
Pjesa 1
https://www.youtube.com/watch?v=i0SNlvQP7mQ&t=1820s
Pjesa 2
https://www.youtube.com/watch?v=6H8q4LqsCuo&t=172s

Seanca Solemne e Kuvendit Komunal të Vitisë 05.05.2019
https://www.youtube.com/watch?v=2Zw0nXCHKpE

Kuvendi Komunal i Vitisë: 03.06.2019 P
Pjesa 1
https://www.youtube.com/watch?v=bNdinx5I2xQ&t=3420s
Pjesa 2
https://www.youtube.com/watch?v=VS8uGCBKdv0&t=1037s

Xhirimi i plotë nga seanca e gjashtë e Kuvendit Komunal të Vitisë, të mbajtur me datën: 04.07.2019

(Seancë e ndërprerë në mungesë të kuorumit).

Pjesa 1

Pjesa 2

 

Xhirimi i plotë nga vazhdimi i seancës së  gjashtë të Kuvendit Komunal të Vitisë, të mbajtur me datën: 09.07.2019

 

Xhirimi i plotë nga seanca e shtatë e Kuvendit Komunal të Vitisë, të mbajtur me datën: 31.07.2019

Pjesa 1

Pjesa 2 dhe e fundit!

 

Xhirimi i plotë nga seanca e tetë e Kuvendit Komunal të Vitisë, të mbajtur me datën: 26.09.2019

Xhirimi i plotë nga seanca e nëntë e Kuvendit Komunal të Vitisë, të mbajtur me datën: 30.10.2019 ( Pjesa e 1)

 

Xhirimi i plotë nga seanca e nëntë e Kuvendit Komunal të Vitisë, të mbajtur me datën: 30.10.2019 ( Pjesa e fundit )

 

 

Xhirimi i plotë nga seanca e dhjetë e Kuvendit Komunal të Vitisë, të mbajtur me datën: 26.11.2019

( Pjesa e  parë )

Xhirimi i plotë nga seanca e dhjetë e Kuvendit Komunal të Vitisë, të mbajtur me datën: 26.11.2019

( Pjesa e  dytë dhe fundit )

 

Xhirimi i plotë nga seanca e jashtëzakonshme e  Kuvendit Komunal të Vitisë, të mbajtur me datën: 02.12.2019 ( E plotë )

Xhirimi i plotë nga seanca e 11-të e rregullt të  Kuvendit Komunal të Vitisë, të mbajtur me datën: 26.12.2019 ( Pjesa 1 )

 

Xhirimi i plotë nga seanca e 11-të e rregullt të  Kuvendit Komunal të Vitisë, të mbajtur me datën: 26.12.2019 ( Pjesa e dytë dhe e fundit)

 

 

Xhirimi i plotë nga seanca e 1-të e rregullt të  Kuvendit Komunal të Vitisë, të mbajtur me datën: 01.01.2020
( Pjesa e parë)

(Pjesa e dytë)

(Pjesa e tretë)

(Pjesa e katërt dhe e fundit)

Xhirimi i plotë nga seanca e 2-të e rregullt të  Kuvendit Komunal të Vitisë, të mbajtur me datën: 28.02.2020
( Pjesa e parë)

(Pjesa e dytë dhe e fundit)

Seanca Solemne e Kuvendit Komunal të Vitisë me rastin e shënimit të 22-vjetorit të Epopesë së UÇK-së

Seanca Urgjente e Kuvendit Komunal të Vitisë: të mbajtur me datën: 31.03.2020

Xhirimi i plotë nga seanca e 3-të e rregullt të  Kuvendit Komunal të Vitisë, të mbajtur me datën: 28.05.2020
( Pjesa e parë)

Xhirimi i plotë nga seanca e 3-të e rregullt të  Kuvendit Komunal të Vitisë, të mbajtur me datën: 28.05.2020
( Pjesa e dytë dhe e fundit)

 

Seanca 5 e Kuvendit Komunal të Vitisë 29.07.2020

https://www.youtube.com/watch?v=x9X0FcUP-6M&t=45s&fbclid=IwAR09_tCvVkrCy2WE_ZdvEQ3JYrE4TpiQE_ZNT6R44NHYAAQfjEm4Xt6lmJs
https://www.youtube.com/watch?v=CdxoiISLPC4&t=44s&fbclid=IwAR120C1Db1t_kcJ-brS2F6AvVnzrJXmLv652ysSWZ0DQhHsInGWtdCt6HZk
https://www.youtube.com/watch?v=pwI3Z5uxxyI&fbclid=IwAR2FN8oP2z5SNsf8mOl-HJrWZSacpbsvmXPEQh2uxOZyGMZ9ZiVY9GfqQps
https://www.youtube.com/watch?v=QA449aHQg1Q&fbclid=IwAR0TWVHWgKWvDXBilpyUJ3FqH8Jr4wEuUid_U-DY5hFh_CoeZLF56YdiEao
Seanca e jashtëzakonshme e Kuvendit Komunal të Viti- së
https://www.youtube.com/watch?v=qBhel9mHRu4&t=60s&fbclid=IwAR0e6TDrRXf7usPuxsLwqJQD1LI3wX5hrw_76Gvu8t-ZRa2b6cjpYDL6zuM
Mbledhja e VI- të e rregullt e Kuvendi Komunal të Vitisë 30.08.2020
Pjesa e parë
https://www.youtube.com/watch?v=prxyNKvo3rI&fbclid=IwAR1oeTgFSQV0fnRjvSkKaHv_RH_fLkblZw_gjfc-aTFSF51mApsqWNxsvnY
Pjesa e dytë
https://www.youtube.com/watch?v=MYeqCdyVPAE&fbclid=IwAR07fAr6IPLugd11FwclXS92wWkOQ3WqzERLTO3DRHjfBIgMFgABF9ZQpRw
Mbledhja e VIII- të e rregullt e Kuvendi Komunal të Vitisë 03.12.2020 Pjesa 1

Mbledhja e IX e rregullt e Kuvendi Komunal të Vitisë 29.12.2020

 

Mbledhja e I-rë e rregullt e Kuvendi Komunal të Vitisë 28.01.2021 Pjesa 1

 

Mbledhja e I-rë e rregullt e Kuvendi Komunal të Vitisë 28.01.2021 Pjesa 2