Republika e Kosoves

Viti

Drejtoritë

Duke u bazuar në Statutin e Komunës së Vitisë me nr të protokollit 01-013/491 të datës: 21.04.2011 Komuna e Vitisë përbëhet nga 10 drejtori.  Për më shumë informacioni për secilën drejtori klikoni në anën  e majtë të drejtorisë përkatëse.