Republika e Kosoves

Viti

Aplikimi elektronik në disa konkurse publike mund të bëhet duke klikuar përmes kësaj vegëza:  https://konkursi.rks-gov.net/