Republika e Kosoves

VitiTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Furnizimi dhe montimi i kamerave IP në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në Viti
657-22-5953-1-3-6
17-06-2022 23-06-2022 Detajet
Shërbimet e mirëmbajtjes së ujësjellësve dhe kanalizimeve në Komunën e Vitisë-Ritender
657-22-5178-2-2-1
01-06-2022 20-06-2022 Detajet
Furnizimi i kabineteve shkollore me pajisje (video-projektor)
657-22-4826-1-2-1
25-05-2022 14-06-2022 Detajet
Asfaltimi i rrugëve rurale- dy vjeçar
657-22-4581-5-1-1
20-05-2022 28-06-2022 Detajet
Rregullimi i fushave sportive- dy vjeçar
657-22-3698-5-1-1
28-04-2022 06-06-2022 Detajet
Hartimi i projekteve investive(kapitale) për komunën e Vitisë
657-22-4587-2-1-1
20-05-2022 06-06-2022 Detajet
Shërbimet e xhirimit dhe transmetimit televiziv për nevojat e Komunën e Vitisë dhe Kuvendit komunal
657-22-4814-2-2-1
25-05-2022 14-06-2022 Detajet
Shërbimet e pastrimit dhe mirëmbajtjes së Hapësirave të Hapura Publike në komunën e Vitisë-dy vjeçar
657-22-5330-2-1-1
03-06-2022 20-06-2022 Detajet
Furnizimi me veshmbathje për nevojat e QKMF.s
657-22-5790-1-3-6
17-06-2022 23-06-2022 Detajet
Rregullimi i rrugëve bujqësore me zhavor
657-22-5287-5-2-1
03-06-2022 22-06-2022 Detajet