Republika e Kosoves

VitiTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Asfaltimi i rrugëve LOT V. Asfaltimi i rrugës Lagja Lulleci-lagja Rexhepi-Ramjan- Ritender
657-23-9534-5-2-1
11-09-2023 21-09-2023 Detajet
Ndërtimi i rrugëve LOT I Ndërtimi i rrugës me zhavor Zhiti - Devajë. LOT II Ndërtimi i rrugës me zhavor Stubëll - Stanqiç
657-23-8955-5-2-1
25-08-2023 13-09-2023 Detajet
Renovimi i ambulantave në komunën e Vitisë
657-23-8875-5-2-1
24-08-2023 12-09-2023 Detajet
Shërbimet e Transportit të nxënsve Lot I Relacionet Letnicë-Stubëll Epërme dhe anasjelltas. LOT III Relacioni Debelldeh-Kabash dhe anasjelltas. LOT IV Transporti i nxënësve me nevoja të veçanta në relacione të ndryshme.Ritender.
657-23-9524-2-2-1
07-09-2023 15-09-2023 Detajet