Republika e Kosoves

Gllogoc

Mbledhja e Kuvendit Komunal Drenas dt:27.10.2023

Vazhdimi i Mbledhjes së Kuvendit Komunal e dt:26.05.2023

Mbledhja e Kuvendit Komunal Drenas dt:26.05.2023 – pjesa e dytë

Mbledhja e Kuvendit Komunal Drenas dt:26.05.2023

Mbledhja e jashtëzakonshme e Kuvendit të Komunës e datës 28.12.2022

Mbledhja e jashtëzakonshme e Kuvendit e datës 28.12.2022