Republika e Kosoves

Gllogoc

Drejtoria për Bujqësi dhe Zhvillim Ekonomik

Anita Avdullahu

Drejtoreshë për Bujqësi dhe Zhvillim Ekonomik

Tel: 049 978 777
E-mail: anita.a.avdullahu@rks-gov.net