Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Gllogoc

Drejtoriati për Zhvillim Ekonomik

 

 

 

Egzona Jetullahi

Drejtoreshë e Drejtoratit për Zhvillim Ekonomik
E-mail: Egzona.Jetullahu@rks-gov.net
049616868
044/298/772​​​

 

 

Arsimimi:
Egzona Jetullahi ka përfunduar studimet universitare dhe pasuniversitare në drejtimin Menaxhment dhe Informatikë në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës si studente e dalluar.
Shkollën e Mesme të Lartë e ka përfunduar në gjimnazin e shkencave shoqërore “Gjergj Kastrioti Skënderbeu” në Gllogoc/Drenas si nxënëse e shkëlqyer.
Ka ndjekur trajnime dhe praktika të ndryshme si në Kosovë ashtu edhe jashtë saj.
Përvoja:
Pozita: Menagjere
Emri dhe adresa e punëdhënësit: IFJB-capital me seli në Prishtine
Pozita: Zyrtar i Certifikimit
Emri dhe adresa e punëdhënësit: Sekretariati i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve- KQZ
Pozita:Profesoreshë
Emri dhe adresa e punëdhënësit: Shkolla e Mesme e Lartë Profesionale- Qendra e Kompetencës- Prizren
Përgjegjësit e Drejtorit:
-Në bashkëpunim me Kryetarin e Komunës dhe Institucionet tjera Komunale, do të krijojmë një kornizë të përshtatshme për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik dhe shoqëror, -Hartimin e strategjisë zhvillimore lokale në përputhje me strategjinë regjionale dhe at qendrore,
– Hartimin e politikave zhvillimore dhe marrjen e masave të përshtatshme për të nxitur më tutje zhvillimin ekonomik -Hartimin e planeve dhe nxitjen e investimeve të jashtme -Hulumtimin e mundësive për të siguruar donacione dhe burime të tjera financiare,
– Ofrimin e trajnimeve dhe dhënien e këshillave për bizneset e reja por edhe ato ekzistuese, -Ofrimin e shërbimeve për regjistrimin e bizneseve,
– Bashkëpunim dhe koordinim i projekteve lidhur me Partneritetin Publiko Privat
– Bashkëpunim me Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, MIN, MTI, MZHR dhe resorëve tjerë të Qeverisë së Republikës së Kosovës, -Në bashkëpunim me Kryetarin e Komunës bashkëpunon me Institucionet Ndërkombëtare dhe organizatat te ndryshme financiare për projekte të ndryshme zhvillimore -Organizimin e panaireve për promovimin e produkteve dhe shërbimeve të bizneseve,
– Komunikimin e vazhdueshëm me diasporën   për të informuar më mundësit e investimeve të mundshme.
-Promovimin e turizmit në aspektin ekonomik lokal, -Fuqizimin e bashkëpunimit dhe komunikimin me Diasporën dhe promovimin e bizneseve nga Diaspora dhe mundësit e investimeve në Komunë për bizneset e Diasporës.