Republika e Kosoves

Gllogoc

Drejtoriati për Zhvillim Ekonomik

Emri dhe Mbiemri: Agnesë Kastrati – Bucolli

Pozita: Drejtoreshë e Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik

Kontakt: 049 567 942 

Email: agnese.kastrati@rks-gov.net

 

Përgjegjësit e Drejtorit:
-Në bashkëpunim me Kryetarin e Komunës dhe Institucionet tjera Komunale, do të krijojmë një kornizë të përshtatshme për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik dhe shoqëror, -Hartimin e strategjisë zhvillimore lokale në përputhje me strategjinë regjionale dhe at qendrore,
– Hartimin e politikave zhvillimore dhe marrjen e masave të përshtatshme për të nxitur më tutje zhvillimin ekonomik -Hartimin e planeve dhe nxitjen e investimeve të jashtme -Hulumtimin e mundësive për të siguruar donacione dhe burime të tjera financiare,
– Ofrimin e trajnimeve dhe dhënien e këshillave për bizneset e reja por edhe ato ekzistuese, -Ofrimin e shërbimeve për regjistrimin e bizneseve,
– Bashkëpunim dhe koordinim i projekteve lidhur me Partneritetin Publiko Privat
– Bashkëpunim me Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, MIN, MTI, MZHR dhe resorëve tjerë të Qeverisë së Republikës së Kosovës, -Në bashkëpunim me Kryetarin e Komunës bashkëpunon me Institucionet Ndërkombëtare dhe organizatat te ndryshme financiare për projekte të ndryshme zhvillimore -Organizimin e panaireve për promovimin e produkteve dhe shërbimeve të bizneseve,
– Komunikimin e vazhdueshëm me diasporën   për të informuar më mundësit e investimeve të mundshme.
-Promovimin e turizmit në aspektin ekonomik lokal, -Fuqizimin e bashkëpunimit dhe komunikimin me Diasporën dhe promovimin e bizneseve nga Diaspora dhe mundësit e investimeve në Komunë për bizneset e Diasporës.