Republika e Kosoves

Gllogoc

Drejtoriati për Zhvillim Ekonomik

Emri dhe mbiemri: Egzona Jetullahi

Data e lindjes: 15.07.1988

Vendlindja: Domanek

Kontakti:

Tel: (+377) 44298772

049616868

E-mail: Egzona.jetullahu@rks-gov.net

 

 

 

 

Arsimimi:

Egzona Jetullahi ka përfunduar studimet universitare dhe pasuniversitare në drejtimin Menaxhment dhe Informatikë në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës si studente e dalluar.

Shkollën e Mesme të Lartë e ka përfunduar në gjimnazin e shkencave shoqërore “Gjergj Kastrioti Skënderbeu” në Gllogoc/Drenas si nxënëse e shkëlqyer.

Ka ndjekur trajnime dhe praktika të ndryshme si në Kosovë ashtu edhe jashtë saj.

 

Përvoja:

Pozita: Menagjere

Emri dhe adresa e punëdhënësit: IFJB-capital me seli në Prishtine

Pozita: Zyrtar i Certifikimit

Emri dhe adresa e punëdhënësit: Sekretariati i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve- KQZ

Pozita:Profesoreshë

Emri dhe adresa e punëdhënësit: Shkolla e Mesme e Lartë Profesionale- Qendra e Kompetencës- Prizren

 

Përgjegjësit e Drejtorit:

-Në bashkëpunim me Kryetarin e Komunës dhe Institucionet tjera Komunale, do të krijojmë një kornizë të përshtatshme për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik dhe shoqëror, -Hartimin e strategjisë zhvillimore lokale në përputhje me strategjinë regjionale dhe at qendrore,

– Hartimin e politikave zhvillimore dhe marrjen e masave të përshtatshme për të nxitur më tutje zhvillimin ekonomik -Hartimin e planeve dhe nxitjen e investimeve të jashtme -Hulumtimin e mundësive për të siguruar donacione dhe burime të tjera financiare,

– Ofrimin e trajnimeve dhe dhënien e këshillave për bizneset e reja por edhe ato ekzistuese, -Ofrimin e shërbimeve për regjistrimin e bizneseve,

– Bashkëpunim dhe koordinim i projekteve lidhur me Partneritetin Publiko Privat

– Bashkëpunim me Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, MIN, MTI, MZHR dhe resorëve tjerë të Qeverisë së Republikës së Kosovës, -Në bashkëpunim me Kryetarin e Komunës bashkëpunon me Institucionet Ndërkombëtare dhe organizatat te ndryshme financiare për projekte të ndryshme zhvillimore -Organizimin e panaireve për promovimin e produkteve dhe shërbimeve të bizneseve,

– Komunikimin e vazhdueshëm me diasporën   për të informuar më mundësit e investimeve të mundshme.

-Promovimin e turizmit në aspektin ekonomik lokal, -Fuqizimin e bashkëpunimit dhe komunikimin me Diasporën dhe promovimin e bizneseve nga Diaspora dhe mundësit e investimeve në Komunë për bizneset e Diasporës.