Republika e Kosoves

Gllogoc

Kabineti i Kryetarit

Skender Berisha

Pozita: Shef i Kabinetit të Kryetarit
Nr.tel: +383 49 678 337
centrx:
Email: skender.berisha@rks-gov.net