Republika e Kosoves

Gllogoc

Drejtoria e Inspekcionit

Emri dhe mbiemri: Milaim Hajdari

Pozita: Drejtor i Drejtorisë

Kontakt: 049 978 333

E-mail: milaim.hajdari@rks-gov.net

Milaim Hajdari i lindur me 03.09.1973 në fshatin Dobroshec

Shkollën fillore e ka kryer në “Rilindja” në Dobroshec

Shkollën e Mesme në gjimnazin “Gjergj Kastrioti Skënderbeu” në Drenas

Sh.L.P drejtimi Histori-Gjeografi

Përvoja e punës:

1998-2009 – Mësimdhënës

2009-2014 – Drejtor i Shkollës Fillore “Rilindja” në Dobroshec

2014-2017 – Drejtor i Drejtorisë së Inspekcionit në Komunën e Drenasit

2017 –2020  Drejtor i Drejtorisë së Kadastrit, Gjeodezisë dhe Pronës në Komunën e Drenasit

2020- e tutje Drejtor i Drejtorisë së Inspeksionit

Përgjegjësitë e Drejtoratit:

a)      Kryen inspektime në mbështetje të Ligjit për fusha të ndryshme;

b)      Bënë inspektimin e ndërtimeve të objekteve të ndërtimit kolektiv, privatë, objekteve afariste, rrugëve dhe kanalizimeve të ujërave fekale;

c)      Kryen inspektimin në fushën sanitare në mbështetje të Ligjit përkatës;

d)      Kryen inspektimin nga fusha e veterinës në mbështetje të Ligjit përkatës;

e)      Kryen inspektimin në fushën e mbrojtjes së ambientit n ë mbështetje të Ligjit përkatës;

f)       Kryen inspektimin e veprimtarive ekonomike dhe bizneseve të ndryshme në Komunë duke kontrolluar të gjitha bizneset e regjistruara dhe ato të cilat janë të pa regjistruara dhe ndërmerr veprimet përkatëse ligjore;

g)      Kryen inspektimin financiar, inspektimin e tregut dhe çmimeve në pajtim me Ligjin përkatës;

h)      Kryen inspektimin nga lëmi i bujqësisë në pajtim me Ligjin përkatës;

i)        Kryen inspektimin e shërbimeve komunale, rrugëve shesheve, parqet, varrezat, përcjellja e trafikut të auto taksive, kombi taksive, autobusëve dhe automjeteve për transport, reklamat e ndryshme të bizneseve dhe të tjera;

j)        Kryen inspektimin rreth parandalimit dhe mbrojtjes nga zjarri si dhe fatkeqësitë tjera elementare;

k)      Kryen inspektimin  e kushteve të punës bazuar në Ligjin për Inspektimin ndaj punëdhënësit  apo përfaqësuesit të tij dhe ndaj punëtorëve dhe

l)        Kryen edhe punë të tjera nga lëmi i vet, të përcaktuara nga Kryetari dhe në mbështetje në Ligjet përkatëse.